☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

Sobota 16.11.2019

zaawansowane

zespoły orzekające w poradni

 ZESPOŁY ORZEKAJĄCE W PORADNI:

  1. W skład Zespołów Orzekających wchodzą:

          a) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba jako   przewodniczący zespołu
          b) psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną
          c) pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną
          d) logopeda – opracowujący diagnozę logopedyczną
          e) lekarz – opracowujący diagnozę lekarską
          f) inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny

     2.   Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
     3.   Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się dwa razy w miesiącu według terminarza posiedzeń. Zespoły orzekające w zależności od potrzeb mogą być również powołane w terminach dodatkowych.


 Zespoły orzekają w sprawach:

  1. W publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Zespoły Orzekające wydają orzeczenia:

    a)   o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, o  potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim

    b)   o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

             c)   opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wytworzył:
Bigus Aneta
Udostępnił:
Aneta Bigus
(2003-06-30 10:07:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Bigus
(2007-02-16 10:01:15)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X