Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

Piątek 26.08.2016

zaawansowane

Oferta Pracy - Zatrudnię

 

Kartuzy, 6.06.2012r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach ogłasza konkurs na stanowisko Referenta


 

  1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

  2. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać wymagania:

1. Wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe,

2. Co najmniej 2 letni staż pracy w biurze (preferowane doświadczenie w pracy poradni

psychologiczno-pedagogicznej),

3. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Windows, edytorów

tekstu, poczty mailowej, Internetu itp.,

4. Bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka,skaner itp.),

5. Wskazana znajomość procedur organizacyjnych obowiązujących w oświacie.

  1. Idealnego kandydata powinno cechować:

Samodzielność, komunikatywność, elastyczność działania, sumienność, terminowość i dyspozycyjność.

  1. Wymagane dokumenty:

1. CV wraz ze zdjęciem oraz dokładny opis przebiegu wykształcenia i doświadczenia

zawodowego,

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i

umiejętności,

4. podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji naboru.

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2012r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach, 83-300 Kartuzy ul. Ceynowy 7

  1. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: nabór na stanowisko urzędnicze- referent w PPP w Kartuzach.

  2. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

  3. Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zastaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.


 
 
ilość odwiedzin: 72350

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X