☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

Sobota 16.11.2019

zaawansowane

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna:

 1. W poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki, realizującym swoje statutowe zadania.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor poradni.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni.
 4. W zebraniach rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz     jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zabrania, zgodnie z regulaminem rady.
 6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, przed każdym semestrem, po zakończeniem roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego poradnię lub sprawującego nadzór pedagogiczny, albo     co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 8. Dyrektor poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa      razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności placówki.
 9. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut poradni albo jego zmiany.
 10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
        a) zatwierdzenie planów pracy poradni;

                b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w poradni;

                c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.

    12.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
                a) organizację pracy poradni w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy;

               b) projekt planu finansowego; 

               c) wnioski dyrektora poradni o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród iwyróżnień;

              d) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych  prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Bigus Aneta
Udostępnił:
a a
(2003-06-30 08:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Bigus
(2003-06-30 13:27:36)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X