☰ Menu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach

Sobota 16.11.2019

zaawansowane

dyrektor

Organy poradni:

 Organami poradni są:
             1. Dyrektor
             2. Rada Pedagogiczna


Poradnią kieruje dyrektor:                                                                                                          

Dyrektor poradni:

 1. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 3. inspiruje i wspomaga pracowników pedagogicznych w spełnieniu przez nich    wymagań w zakresie jakości pracy poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa  pedagogicznego;
 4. opracowuje program rozwoju poradni, wykorzystując wyniki mierzenia  jakości pracy;
 5. gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych i dokonuje oceny  ich pracy;
 6. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji  stanowiących;
 7. opracowuje szczegółową organizację pracy poradni w danym roku szkolnym i  przedstawia w formie arkusza organizacyjnego organowi prowadzącemu i  nadzorującemu poradnię;
 8. organizuje pracę nad przygotowanie planu pracy poradni-zakres i formy  działalności poradni na dany rok szkolny i przedstawia go radzie  pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego;
 9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 10. może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni;
 11. współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji praktyk nauczycieli.


Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudnienia i zwalniania pracowników poradni;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom  poradni;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w  sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników poradni;
 4. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

 

 

 


 

Wytworzył:
Bigus Aneta
Udostępnił:
a a
(2003-06-30 08:54:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Bigus
(2003-06-30 13:17:53)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X